Zadbaj o swój rozwój!

Chcesz rozwijać swoje kompetencje? Chcesz mieć większą satysfakcję z pracy?
A może marzysz o nowej pracy? Planujesz wysyłanie CV na atrakcyjne oferty, jednak boisz się, że nie spełnisz wymagań? A może marzy Ci się zmiana ścieżki zawodowej?

Każdy moment na zmianę jest dobry, jednak teraz jest najlepszy!
Łap szansę na swój rozwój!

Weź udział w BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH!

Szkolenia skierowane są do osób:

 • Pracujących, powyżej 18 roku życia
 • Mieszkających lub pracujących na terenie województwa śląskiego
 • Posiadających maksymalnie średnie wykształcenie

Czas na dokonanie wyboru!

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy program, w którym znajdziesz aż 30 szkoleń. Wybierz szkolenie, która najbardziej Ciebie interesuje.
Zobacz jak mały krok dzieli Ciebie od osiągnięcia celu. Zapisz się na bezpłatne kursy, zadbaj o siebie i podnieś swój status zawodowy!
Już dziś zgłoś swój udział do projektu, bo liczba miejsc jest ograniczona! 

ORACLE czy MICROSOFT? Oto jest pytanie!

Chciałbyś zdobyć kompetencje, które są najlepiej premiowane na rynku pracy?
Wybierz jedną z oferowanych ścieżek szkoleniowych! Zdobądź certyfikaty z autoryzowanych szkoleń Microsoft lub Oracle.
To niezwykle atrakcyjna oferta dla osób wkraczających w świat profesjonalnego IT oraz profesjonalistów w branży IT.

Poznaj nowe technologie!

Chcesz wiedzieć jak sprawnie wyszukiwać informacje w Internecie?
Jak posługiwać się bankowością elektroniczną, korzystać z e-usług?
Skorzystaj ze szkoleń z obsługi komputerów i nowych mediów!
Do wyboru masz 10 atrakcyjnych tematów szkoleń odpowiadających na Twoje potrzeby!

A może certyfikat z języka obcego?

Do you speak English? Sprechen sie deutch? Parlez vous francais?
Jeżeli chcesz odpowiedzieć Yes, Ja, Oui - zapraszamy na szkolenia realizowane przez szkołę językową.
Szkolenia prowadzone będą przez profesjonalnych lektorów na poziomach dostosowanych do zaawansowania uczestników poszczególnych grup.

Java SE: Programming I Ed 2

Informacje o szkoleniu
The course is designed for programmers who will apply these language skills to develop programs using the latest majorversions of the JDK, currently Java 11. Students practice the skills learned in each lesson through hands-on labs.

Uczestnicy

 • Architect Java
 • Developers System
 • Analysts Technical
 • Consultant
Wymagania wstępne
Required Prerequisites
 • Familiarity with general computer programming concepts and techniques
Suggested Prerequisites
 • Experience with another programming language
Czego się nauczysz
This entry-level course is aimed at programmers who are new to Java and who need to learn its concepts, languageconstructs, and data types. Included in the agenda are topics on exception handling, lambda expressions, and modularprogramming.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Course Objectives
 • Write Java code that uses variables, arrays, conditional and loop constructs of achieve program objectives
 • Identify modular programming principlesAccess and create static fields and methods
 • Encapsulate a class using access modifiers and overloaded constructors
 • Manipulate numeric, text, and string data using appropriate Java operators
 • Set environment variables to allow the Java compiler and runtime executables to function properly
 • Create simple Java classes and use object references to access fields and methods in a class
 • Demonstrate polymorphism by implementing a Java interface
 • Handle a checked exception in a Java application
 • Use a Predicate Lambda expression as the argument to a method
 • Define and implement a simple class hierarchy that supports application requirements

Java SE: Programming II

Informacje o szkoleniu
This is a second-level course for programmers learning the Java language. It rounds-out the topics that were taught in the previous course, Java SE: Programming I, and provides additional key skills for Java programmers, such as secure coding, modular programming, and database access.

This course uses today's main Java version for its practices (currently Java 11).

Uczestnicy
Data Scientist
Developer
Developer
Implementer

Wymagania wstępne
Required Prerequisite

 • Java SE: Programming I

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia

 • Create Java applications that leverage the object-oriented features of the Java language, such as encapsulation, inheritance, and polymorphism,
 • Execute a Java application from the command line,
 • Create applications that use the Java Collections framework,
 • Search and filter collections using Lambda Expressions,
 • Implement error-handling techniques using exception handling,
 • Implement input/output (I/O) functionality to read from and write to data and text files,
 • Manipulate files, directories and file systems using the JDK NIO.2 specification,
 • Perform multiple operations on database tables, including creating, reading, updating and deleting using both JDBC and JPA technology,
 • Use Lambda Expression concurrency features,
 • Apply modular programming practices and services to applications,
 • Create high-performing multi-threaded applications


Developing Applications for the Java EE 7 Platform Ed 1

Informacje o szkoleniu
The Developing Applications for the Java EE 7 Platform training teaches you how to build and deploy enterprise applications that comply with Java Platform, Enterprise Edition 7. The technologies presented in this course include annotations, Enterprise JavaBeans (EJB), Java Persistence API (JPA), Java Transaction API (JTA), Servlets, JavaServer Pages(JSPs), JavaServer Faces (JSF), Contexts and Dependency Injection (CDI), JAX-RS RESTful and SOAP Web Services, the Java API for WebSocket, Java Message Service API (JMS), Bean Validation, Batch API, Timer services, and Java EE Concurrency.

Target Audience: Java Developers who want to learn how to utilize the full power of Java EE 7

Benefits to you:
By taking this course, you'll gain hands-on experience building Java EE 7 Applications. You will get the chance to create web-based user interfaces using HTML5 and JavaScript along with JSPs JSFs and servlets. Web-based user interfaces will use AJAX to communicate with RESTful web services you create. Business logic will be handled using CDI and EJB components. You will also create and use JMS resources, Batch and Timer components. You will learn how to persist application data using JPA and JTA APIs.

Participate in Hands-On Labs
During this course practice sessions you develop a product management application. This application is going to start as a simple client-server application, but will evolve into a Java Enterprise Application having following components:Java Persistence API components to
handle product database objects

 • Enterprise JavaBeans components to handle product management application business logic
 • Java Message Service API components to produce and consume messages
 • SOAP WebService to produce a product quotes Web user interface to search, display and update products designed with Servlets, Java Server Pages, and Java Server Faces
 • REST Service to check product discount
 • WebSockets application to implement chat between users
 • You will also secure this application using both programmatic and declarative approaches.
Uczestnicy
Application Developers
Developer
J2EE Developer
Java Developers
Java EE Developers
Mobile and Web Applications Developer

Wymagania wstępne
Required Prerequisites
 • Experience with XML
 • Experience with basic database concepts and a basic knowledge of SQL
 • Experience with the Java language
Suggested Prerequisites
 • Completed the Java SE 8 Programming course
 • Java SE 8 Certification
 • Java SE 8 Programming

Czego się nauczysz

 • Use Java Persistence and Java Transaction APIs.
 • Create a flexible component model using EJB and CDI technology.
 • Provide Timer, Concurrency and Batch services.
 • Create SOAP and REST WebServices.
 • Develop web-based interfaces using Servlets, Java Server Pages, JavaServer Faces.
 • Assemble and deploy Java applications to a JEE Application Server.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Course Objectives

 • Deploy Java EE applications
 • Handle business logic using POJOs, EJBs, SOAP WebServices, and JMS
 • Manage persistency using JPA entities
 • Create Java web applications using servlets, JSPs, JSFs, REST Services, and WebSockets
 • Secure Java EE applications
Course Topics
Introduction to Java EE
 • Standards, containers, APIs, and services
 • Application component functionalities mapped to tiers and containers
 • Interconnect Application Components with CDI Annotations and JNDI
 • Web container technologies, Business logic implementation technologies, and web service technologies
 • Packaging and deployment
 • Enterprise JavaBeans, managed beans, and CDI beans
 • Understanding lifecycle and memory scopes
 • Linking components together with annotations, injections, and JNDI
Managing Persistence by Using JPA Entities
 • Create JPA entities with Object-Relational Mappings (ORM)
 • Use Entity Manager to perform database operations with JPA entities
 • Handle entity data with conversions, validations, and key generation
 • Describe persistence management and locking mechanisms
 • Create and execute JPQL statements
Implementing Business Logic by Using EJBs
 • Create Session EJB components
 • Create EJB business methods
 • Manage EJB life cycle with container callbacks
 • Use asynchronous EJB operations
 • Control transactions
 • Create EJB timers
 • Create and apply interceptors
Using Java Message Service API
 • Describe Java Message Service (JMS) API messaging models
 • Implement Java SE and Java EE message producers and consumers
 • Use durable and shared topic consumer subscriptions
 • Create message-driven beans
 • Use transactions with JMS
Implementing SOAP Services by Using JAX-WS
 • Describe a SOAP Web Service structure
 • Create SOAP Web Services using JAX-WS API
 • Create SOAP Web Service clients
Creating Java Web Applications by Using Servlets
 • Describe HTTP basics
 • Create Java servlet classes and map then to URLs
 • Handle HTTP headers, parameters, cookies
 • Use servlets to handle different content types
 • Manage servlet life cycle with container callback methods
 • Use CDI Managed Beans
 • Use Interceptors and Filters
 • Implement asynchronous servlets and use NIO API
Creating Java Web Applications by Using JSPs
 • Describe JSP life cycle
 • Describe JSP syntax
 • Use Expression Language (EL)
 • Use CDI Beans
 • Use Tag Libraries
 • Handle errors
Implementing REST Services using JAX-RS API
 • Understand REST service conventions
 • Create REST services using JAX-RS API
 • Consume REST service within the client tier
Creating Java Applications with WebSockets
 • Understand WebSockets communication style
 • Create WebSocket Endpoint Handlers using JSR 356 API
 • Manage WebSocket Endpoint lifecycle
 • Produce and consume WebSocket messages
 • Handle Errors
 • Encode and Decode JSON messages
 • Provide WebSocket Client Endpoint handler using JavaScript
Develop Web Applications Using JavaServer Faces
 • Describe JSF lifecycle and architecture, and understand JSF syntax
 • Use JSF Tag Libraries
 • Apply Validators and Converters to UIComponents
 • Use UI templates
 • Define navigation, and handle localisation
 • Produce messages
 • Use Expression Language (EL), and CDI Beans
 • Add AJAX support
Securing Java EE Applications
 • Understand Java EE security architecture
 • Configure Authentication using Login Modules
 • Define Application Roles and Security Constraints
 • Use programmatic security
 • WebServices security standards
Appendixes/Additional Content
 • Java Logging
 • CDI Beans
 • BeanValidation and JPA API
 • Batch and Concurrency APIs
 • JAXB API
 • "Pre-CDI" Servlet Examples

Informacje dodatkowe
Szkolenie ma formę wykładów połączonych z ćwiczeniami praktycznymi i jest prowadzony przez instruktora. Uczestnik szkolenia otrzymuje autoryzowany podręcznik.

ApprovedEducCenter_blk.png (11,93 kB)

Oracle Database: Introduction to SQL Ed 2

Informacje o szkoleniu
This Oracle Database 12c: Introduction to SQL training helps you write subqueries, combine multiple queries into a single query using SET operators and report aggregated data using group functions. Learn this and more through hands-on exercises.

Wymagania wstępne
Familiarity with data processing concepts and techniques.

Czego się nauczysz

 • Understand the basic concepts of relational databases ensure refined code by developers.
 • Create reports of sorted and restricted data.
 • Run data manipulation statements (DML).
 • Control database access to specific objects.
 • Manage schema objects.
 • Manage objects with data dictionary views.
 • Retrieve row and column data from tables.
 • Control privileges at the object and system level.
 • Create indexes and constraints; alter existing schema objects.
 • Create and query external tables.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia

 • Introduction
 • Retrieving Data using the SQL SELECT Statement
 • Restricting and Sorting Data
 • Using Single-Row Functions to Customize Output
 • Using Conversion Functions and Conditional Expressions
 • Reporting Aggregated Data Using the Group Functions
 • Displaying Data from Multiple Tables Using Joins
 • Using Subqueries to Solve Queries
 • Using the SET Operators
 • Managing Tables using DML statements
 • Introduction to Data Definition Language
 • Introduction to Data Dictionary Views
 • Creating Sequences, Synonyms, Indexes
 • Creating Views
 • Managing Schema Objects
 • Retrieving Data by Using Subqueries
 • Manipulating Data by Using Subqueries
 • Controlling User Access
 • Manipulating Data
 • Managing Data in Different Time Zones

Informacje dodatkowe
Szkolenie ma formę wykładów połączonych z ćwiczeniami praktycznymi i jest prowadzony przez instruktora. Uczestnik szkolenia otrzymuje autoryzowany podręcznik.

Oracle Database: Administration Workshop

Informacje o szkoleniu
This course provides detailed information on the architecture of an Oracle Database instance and database, enabling you to manage your database resources effectively. You learn how to create database storage structures appropriate for the business applications supported by your database. In addition, you learn how to create users and administer database security to meet your business requirements. This course provides basic information on backup and recovery techniques. To provide an acceptable response time to users and manage resources effectively, you learn how to monitor your database and manage performance.

Versions Supported: 19c, 18c, 12c
 
Benefits To You
You will benefit from this course as you learn detailed information on the architecture of an Oracle Database instance and database, enabling you to manage your database resources effectively. You learn how to create database storage structures appropriate for the business applications supported by your database. In addition, you learn how to create users and administer database security to meet your business requirements. This course provides basic information on backup and recovery techniques. To provide an acceptable response time to users and manage resources effectively, you learn how to monitor your database and manage performance.

Uczestnicy
Data Warehouse Administrator
Database Administrator
Database Designer
Support Engineer
Technical Administrator

Wymagania wstępne
Oracle Database 12c: Introduction to SQL

Czego się nauczysz
Learn To:

 • Manage an Oracle Database instance.
 • Configure the Oracle Network environment.
 • Create and manage storage structures.
 • Manage and move data.
 • Create and manage users.
 • Monitor the database and manage performance.
 • Create and manage Database Cloud Service database deployments.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Course Topics

 • Introduction
 • Oracle Database Architecture
 • Introduction to Oracle Database Cloud Service
 • Creating DBCS Database Deployments
 • Accessing an Oracle Database
 • Managing DBCS Database Deployments
 • Managing Database Instances
 • Understanding Oracle Net Services
 • Administering User Security
 • Creating PDBs
 • Creating Master Encryption Keys for PDBs
 • Creating and Managing Tablespaces
 • Managing Storage Space
 • Managing Undo Data
 • Moving Data
 • Backup and Recovery Concepts
 • Backup and Recovery Configuration
 • Creating Database Backups
 • Performing Database Recovery
 • Monitoring and Tuning Database Performance
 • SQL Tuning

Oracle Database: Backup and Recovery Workshop

Informacje o szkoleniu
In this course, students learn how to perform backup and recovery based on the related Oracle Database architecture components. Various backup, failure, restore, and recovery scenarios are provided so that students learn to evaluate their own recovery requirements and develop an appropriate strategy for backup and recovery procedures. This course includes an interactive workshop, with scenarios that provide participants with opportunities to diagnose and recover from several failure situations.
The student begins by gaining a deeper understanding of possibly the most important job of a DBA - backup and recovery. The concepts and architecture that support backup and recovery, along with implementation in various ways and situations are covered in detail. Students gain knowledge of the Recovery Manager (RMAN) command-line interface for various backup, failure, restore, and recovery scenarios, including data duplication.

Extensive hands-on practices and workshop scenarios provide the student with experience in a realistic technical environment. This course includes an interactive workshop that provide participants with opportunities to diagnose and recover from several failure scenarios, based on backup and recovery case studies.

After completing this course, students should be able to evaluate their own recovery requirements and develop an appropriate strategy for backup and recovery procedures.

Versions Supported: 19c, 18c, 12c

Benefits
The student benefits by gaining a deeper understanding of possibly the most important job of a DBA - backup and recovery. The concepts and architecture that support backup and recovery, along with implementation steps in various ways and situations, are presented in detail.
Students gain knowledge of the Recovery Manager (RMAN) command-line interface for various backup, failure, restore, and recovery scenarios, including data duplication.

Hands-On Lessons
Extensive hands-on practices and workshop scenarios provide the student with experience in a realistic technical environment. This course includes an interactive workshop that provide participants with opportunities to diagnose and recover from several failure scenarios, based on backup and recovery case studies. After completing this course, students should be able to evaluate their own recovery requirements and develop an appropriate strategy for backup and recovery procedures.

Uczestnicy

 • Oracle Database Administrator
 • Data Warehouse Administrator
 • Support Engineer
 • Technical Consultant
 • Technical Administrator

Wymagania wstępne
Prerequisites:

 • Oracle Database: Administration Workshop

Czego się nauczysz
Learn To:

 • Develop appropriate backup and recovery procedures to address your business needs.
 • Implement backup and recovery settings and perform backup operations to disk and tape.
 • Employ Oracle Database recovery procedures to recover from media and other failures.
 • Diagnose and repair data failures.
 • Use flashback technologies and data duplication to complement backup and recovery procedures.
 • Secure the availability of your database by appropriate backup and recovery strategies.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Upon completion of this course, the student should be able to:

 • Describe the Oracle Database architecture components related to backup and recovery operations.
 • Plan effective backup and recovery procedures.
 • Describe Oracle Database backup methods and recovery operations that can be used to resolve database failure.
 • Configure the database for recoverability.
 • Use Recovery Manager (RMAN) to create backups and perform recovery operations.
 • Use the Data Recovery Advisor to diagnose and repair failures.
 • Use Oracle Flashback Technologies to recover from human error.
 • Perform an encrypted database backup and restore.
 • Perform tablespace point-in-time recovery.
ApprovedEducCenter_blk.png (11,93 kB)

MS 20740 Instalacja, przestrzeń dyskowa i przetwarzanie danych w Windows Server 2016

Informacje o szkoleniu
Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności  w zakresie zarządzania przestrzenią dyskową i przetwarzaniem danych.

Uczestnicy
Kurs przeznaczony dla profesjonalistów IT, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie dotyczące poprzednich produktów Windows Server i chcą zapoznać się z zarządzaniem pamięcią masową i przetwarzaniem danych oraz potrzebują  zrozumieć scenariusze, wymagania i opcje dostępne w Windows Server 2016.

Wymagania wstępne

 • Uczestnicy szkolenia powinni posiadać doświadczenie  w zakresie:
 • Podstaw technologii sieciowych IP.
 • Podstaw znajomości usług katalogowych (AD DS).
 • Podstawowej wiedzy o sprzęcie serwerowym.
 • Obsługi systemów klienckich Windows.
 • Umiejętności korzystania z anglojęzycznych materiałów.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia

 • Instalacja, aktualizacja i migracja serwerów i ich obciążenia roboczego.
 • Konfiguracja magazynu lokalnego.
 • Implementacja rozwiązań magazynu dla przedsiębiorstwa.
 • Implementacja przestrzeni magazynowej i deduplikacji danych.
 • Instalacja i konfiguracja Hyper-V i maszyn wirtualnych.
 • Wdrożenie i zarządzanie kontenerami Windows Server i Hyper-V.
 • Wysoka dostępność i odzyskiwanie po awarii.
 • Implementacja i zarządzanie klastrem pracy awaryjnej.
 • Implementacja klastra pracy awaryjnej dla środowiska maszyn wirtualnych.
 • Implementacja równoważenia obciążenia sieciowego (NLB).
 • Tworzenie i zarządzanie obrazami.
 • Zarządzanie, monitorowanie i utrzymywanie maszyn wirtualnych.


MS 20741 Zarządzanie siecią w Windows Server 2016

Informacje o szkoleniu
Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności o podstawach sieci potrzebnych do wdrażania i obsługi Windows Server 2016 w przedsiębiorstwie. Zagadnienia dotyczą podstaw sieci IP, technologii dostępu zdalnego i bardziej zaawansowanych treści obejmujących programowo zdefiniowaną sieć (Software Defined Networking).

Uczestnicy
Kurs przeznaczony dla profesjonalistów IT, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie dotyczące poprzednich produktów Windows Server i chcą rozszerzyć wiedzę o nowości w technologiach sieciowych i ich funkcjonalności w Windows Server 2016.

Wymagania wstępne

 • Uczestnicy szkolenia powinni posiadać doświadczenie  w zakresie:
 • Windows Server 2008 lub Windows Server 2012.
 • Znajomość technologii sieciowych i ich architektury: LAN, WAN oraz sieci bezprzewodowe.
 • Znajomość podstaw sieci: adresacja IP, DNS, DHCP.
 • Podstawy Microsoft Hyper-V.
 • Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia

 • Planowanie i wdrażanie sieci IPv4.
 • Wdrażanie DHCP.
 • Implementacja IPv6.
 • Wdrażanie DNS.
 • Implementacja i zarządzanie adresami IP (IPAM).
 • Wdrażanie DirectAccess.
 • Planowanie dostępu zdalnego.
 • Implementacja wirtualnych sieci prywatnych (VPNs).
 • Implementacja sieci w oddziałach przedsiębiorstwa.
 • Konfiguracja zaawansowanych funcji sieciowych.
 • Implementacja programowo zdefiniowanej sieci (Software Defined Networking).


MS 20742 Zarządzanie tożsamością w Windows Server 2016

Informacje o szkoleniu
Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie: wdrażania i konfigurowania Usług Domenowych Active Directory w środowisku rozproszonym, wdrażania zasad grupy, wykonywania kopii zapasowej i przywracania z niej danych, monitorowania i rozwiązywania problemów odnoszących się do Active Directory w Windows Server 2016 oraz wdrażania innych ról Active Directory takich jak: Usługi Federacyjne (AD FS) i Usługi Certyfikacyjne (AD CS).

Uczestnicy
Kurs przeznaczony dla profesjonalistów IT, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu Usługami Katalogowymi Active Directory i chcą rozwinąć wiedzę o tożsamościach i technologiach dostępu w Windows Server 2016.

Wymagania wstępne

 • Uczestnicy szkolenia powinni posiadać doświadczenie  w zakresie:
 • Windows Server 2012 lub Windows Server 2016.
 • Znajomość podstaw sieci: adresacja IP, DNS, DHCP.
 • Podstawy Microsoft Hyper-V.
 • Znajomość systemów klienckich Windows.
 • Podstawy Windows PowerShell.
 • Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia

 • Instalacja i konfiguracja kontrolerów domeny.
 • Zarządzanie obiektami w AD DS przy użyciu narzędzi graficznych i Windows PowerShell.
 • Wdrażanie AD DS w środowiskach złożonych.
 • Wdrażanie lokacji AD DS oraz konfiguracja i zarządzanie replikacją.
 • Wdrażanie i zarządzanie obiektami zasad grupy (GPO).
 • Zarządzanie ustawieniami użytkownika za pomocą zasad grupy.
 • Zabezpieczanie AD DS i kont użytkowników.
 • Implementacja i wdrażanie hierarchii  Urzędu Certyfikacji (CA) za pomocą AD CS.
 • Wdrażanie i zarządzanie certyfikatami.
 • Implementacja i wdrażanie AD FS.
 • Implementacja i administrowanie Active Directory Rights Management Services (AD RMS).
 • Implementacja synchronizacji pomiędzy AD DS a Azure AD.
 • Monitorowanie, rozwiązywanie problemów i zapewnienie ciągłości działania usług AD DS.
Gold Partner Microsoft (19,79 kB)

MS 20761 Pobierania danych za pomocą Transact-SQL

Informacje o szkoleniu
Szkolenie koncentruje się na podstawach zapytań do relacyjnych baz danych Microsoft SQL za pomocą języka TSQL.

Uczestnicy
Szkolenie jest adresowane do analityków, tworzących raporty z danych zgromadzonych w bazach relacyjnych oraz do profesjonalistów IT odpowiedzialnych za bazy danych w tym administrację, utrzymanie, planowanie i wdrażanie, także programistów aplikacyjnych.

Wymagania wstępne
Ogólna wiedza o systemie operacyjnym Windows.
Ogólna wiedza o bazach relacyjnych

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia

 • Wprowadzenie do Microsoft SQL Serwer 2016
 • Wprowadzenie do zapytań T-SQL
 • Praca z zapytaniami SELECT
 • Odpytywanie wielu tabel
 • Sortowanie i filtrowanie danych
 • Praca z typami danych w SQL Serwer 2016
 • Używanie zapytań DML do modyfikacji danych
 • Używanie funkcji wbudowanych
 • Grupowanie i agregacja danych
 • Używanie podzapytań
 • Używanie operatorów SET

MS 20764 Administracja infrastrukturą baz danych SQL

Informacje o szkoleniu
Szkolenie koncentruje się na zagadnieniach dotyczących administracji i utrzymania baz danych SQL.

Wymagania wstępne

 • Wiedza o systemie operacyjnym Windows.
 • Wiedza o bazach relacyjnych.
 • Podstawowa znajomość TSQL.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia

 • Uwierzytelnienie i autoryzacja użytkowników
 • Przypisywanie ról serwera i ról bazy danych
 • Nadanie użytkownikom dostępu do zasobów
 • Ochrona danych za pomocą szyfrowania i audytu
 • Modele odzyskiwania w SQL Serwer
 • Kopia zapasowa baz danych
 • Odzyskiwanie baz danych
 • Automatyzacja zarządzania serwerami SQL
 • Konfigurowanie zabezpieczeń dla programu SQL Server Agent
 • Monitorowanie SQL Server za pomocą alarmów i powiadomień
 • Wprowadzenie do administrowania serwerem SQL za pomocą PowerShell
 • Śledzenie dostępu do serwera SQL
 • Monitorowanie serwera SQL
 • Rozwiązywanie problemów z serwerami SQL
 • Import i export danych

MS 20765 Wdrażanie i udostępnianie baz danych SQL

Informacje o szkoleniu
Szkolenie koncentruje się na zagadnieniach dotyczących instalacji, wdrażania, aktualizacji i  migracji  usług świadczonych przez Microsoft SQL Serwer 2016 i SQL Azure.

Uczestnicy
Szkolenie jest adresowane do wdrożeniowców i administratorów baz danych oraz programistów i projektantów aplikacji wykorzystujących bazy relacyjne.

Wymagania wstępne
Wiedza o systemie operacyjnym Windows.
Wiedza o bazach relacyjnych.
Podstawowa znajomość TSQL.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia

 • Komponenty Microsoft SQL Serwer 2016
 • Instalacja SQL Serwer 2016
 • Aktualizacja SQL Serwer do SQL Serwer 2016
 • Wdrażanie SQL Serwer w chmurze Azure
 • Praca z bazami danych
 • Opcje składowania dla bazy danych
 • Konserwacja bazy danych
Gold Partner Microsoft z logo MS.png (19,79 kB)

MS 20480 Projektowanie aplikacji webowych za pomocą HTML5, JavaScript i CSS3

Informacje o szkoleniu
Szkolenie stanowi wprowadzenie do HTML5, CSS3 i JavaScript, pozwalając zdobyć podstawowe umiejętności programowania z wykorzystaniem HTML5/CSS3/JavaScript. Szkolenie jest punktem startowym dla ścieżek szkoleniowych zarówno dotyczących aplikacji Web jak i aplikacji Windows Store.

Uczestnicy
Szkolenie jest adresowane do programistów pragnących nabyć umiejętności z zakresu projektowania aplikacji webowych opartych o HTML5, CSS3 oraz JavaScript.

Wymagania wstępne
Podstawowa znajomość programowania strukturalnego i obiektowego oraz HTML i CSS.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia

 • Wprowadzenie do HTML i CSS
 • Tworzenie i style dla stron HTML5
 • Wprowadzenie do JavaScript
 • Tworzenie formularzy zbierania oraz weryfikacji danych
 • JQuery oraz Ajax
 • Stylowanie HTML5 za pomocą CSS3
 • Tworzenie obiektów i metod za pomocą JavaScript
 • Tworzenie interaktywnych stron za pomocą API HTML5
 • Dodawanie wsparcia offline do aplikacji Web
 • Wdrażanie adaptujących się interfejsów użytkownika
 • Projektowanie zaawansowanej grafiki
 • Animowanie interfejsu użytkownika
 • Implementacja komunikacji za pomocą Web Sockets
 • Tworzenie Web Worker Process

MS 20483 Programowanie w C#

Informacje o szkoleniu
Szkolenie jest adresowane do programistów, którzy pragną zdobyć umiejętność tworzenia aplikacji Windows z wykorzystaniem języka C#. Szkolenie obejmuje krótki przegląd podstaw struktury języka C#, jego składni i zasad dotyczących implementacji oraz konsolidację wiedzy poprzez pracę nad budową aplikacji wykorzystującej cechy .NET Framework 4.5.

Uczestnicy
Szkolenie jest adresowane do programistów, chcących nabyć umiejętności z zakresu programowania w środowisku .NET 4.5 za pomocą języka C#.

Wymagania wstępne
Od uczestników wymagana jest Podstawowa znajomość programowania strukturalnego i obiektowego.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia

 • Składnia języka C#
 • Metody, obsługa wyjątków oraz monitorowanie aplikacji
 • Struktury i enumeracje
 • Tworzenie klas i kolekcji
 • Tworzenie hierarchii klas za pomocą dziedziczenia
 • Odczyt i zapis danych lokalnie
 • Dostęp do baz danych
 • Dostęp zdalny do danych poprzez WS oraz Chmurę
 • Projektowanie interfejsu użytkownika dla aplikacji graficznych
 • Zapewnianie wydajności aplikacji poprzez wielowątkowość i asynchroniczność
 • Integracja kodu niezarządzanego
 • Zarządzanie kodem
 • Szyfrowanie i deszyfrowanie danych

MS 20486 Projektowanie Aplikacji Webowych ASP.NET Core MVC

Informacje o szkoleniu
Uczestnicy szkolenia nauczą się tworzenia zaawansowanych aplikacji ASP.NET MVC z wykorzystaniem .NET Framework 4.5.
Nacisk na szkoleniu jest położony na tworzenie kodu w sposób zwiększający wydajność i skalowalność aplikacji Web.
Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość porównania ASP.NET MVC oraz Web Forms, tak by wiedzieli kiedy należy i można użyć każdej z tych technologii.

Uczestnicy
Programiści pragnący nabyć umiejętności z zakresu projektowania aplikacji webowych opartych o podejście architektoniczne Model-Widok-Kontroler (ang. Model-View-Controller, MVC).

Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza z zakresu HTML-a oraz programowania w środowisku .NET.

Czego się nauczysz
Jak projektować i programować aplikacje webowe w nowoczesnym, usystematyzowanym podejściu architektonicznym wytwarzania aplikacji webowych MVC, w wersji 4, w oparciu język Razor i HTML5.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia

 • Wprowadzenie do ASP.NET MVC
 • Projektowanie aplikacji przy użyciu ASP.NET MVC 4
 • Implementacja modeli
 • Wdrażanie kontrolerów
 • Projektowanie widoków
 • Testowanie i debugowanie aplikacji ASP.NET MVC 4
 • Strukturyzacja aplikacji ASP.NET MVC 4
 • Stosowanie styli CSS w aplikacjach ASP.NET MVC 4
 • Optymalizacja wydajności przy użyciu AJAX
 • Zwiększanie interaktywności witryny poprzez JavaScript oraz jQuery
 • Mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji
 • Projektowanie elastycznych aplikacji webowych
 • Wykorzystanie Windows Azure Web Services w aplikacjach ASP.NET MVC 4
 • Implementacja Web API
 • Przechwytywanie żądań w ASP.NET MVC 4
 • Wdrażanie aplikacji webowych ASP.NET MVC 4
Gold Partner Microsoft z logo MS.png (19,79 kB)

To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli:

 • wykorzystujesz już programy: Word, Excel, Outlook w codziennej pracy, ale chciałbyś poznać więcej przydatnych funkcji,
 • chcesz swoją pracę wykonywać szybciej i efektywniej.

Podczas szkolenia nauczysz się:

 • tworzenia uporządkowanych dokumentów, także z użyciem stylów,
 • stosowania korespondencji seryjnej,
 • wprowadzania i formatowania danych w arkuszu kalkulacyjnym,
 • używania formuł obliczeniowych,
 • tworzenia wykresów,
 • planowania pracy z wykorzystaniem programu Outlook.

To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli:

 • myślisz o pracy biurowej,
 • chcesz tworzyć pisma i raporty,
 • chcesz nauczyć się korzystania z komputera i aplikacji biurowych.

Podczas szkolenia nauczysz się:

 • wykorzystywania MS Word i MS Excel do pracy biurowej i codziennego użytku
 • używania tabel, filtrowania i sortowania danych
 • bezpiecznego korzystania z Internetu
 • posługiwania się danymi z sieci – wymiana informacji, poszukiwanie interesujących ofert
 • planowania pracy z wykorzystaniem Outlook

To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli chcesz:

 • prawidłowo wprowadzać, przygotowywać i formatować dane,
 • prezentować graficznie dane w arkuszu,
 • korzystać z mechanizmów filtrowania i sortowania, aby ułatwić wyszukiwanie i czytelnie prezentować dane.

Podczas szkolenia nauczysz się:

 • tworzenia i zapisywania arkuszy oraz poruszania się między mini,
 • dostosowywania do własnych potrzeb opcji aplikacji, takich jak widok dokumentu, wstążka, paski narzędzi,
 • pracy na obszarach komórek i wprowadzania danych liczbowych, tekstowych i dat,
 • modyfikowania danych w komórkach w oparciu o wybrane funkcje programu,
 • formatowania sposobu wyświetlania tekstu w komórce i wyglądu samej komórki,
 • używania formuł obliczeniowych,
 • tworzenia różnych rodzajów wykresów,
 • planowania pracy z wykorzystaniem programu

To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli chcesz:

 • prezentować, analizować, importować oraz konsolidować dane,
 • dokonywać obliczeń z wykorzystaniem danych,
 • dostosowywać wygląd i zawartość arkuszy do własnych potrzeb.

Podczas szkolenia nauczysz się:

 • wykonywania operacji na kolumnach i wierszach, w tym ukrywania i blokowania wierszy/kolumn,
 • wykonywania operacji na arkuszach oraz łączenia danych z różnych arkuszy,
 • tworzenia prostych formuł obliczeniowych,
 • wykorzystywania podstawowych funkcji rozpoznawania i interpretowania podstawowych błędów formuł,
 • tworzenia ograniczenia możliwości wprowadzania danych, w tym definiowania list rozwijanych dla pól,
 • wykorzystywania zaawansowanych narzędzi formatowania danych, w tym formatowanie warunkowe,
 • importowania danych zewnętrznych,
 • tworzenia tabel i efektywnej z nimi pracy,
 • stosowania konspektu,
 • ochrony arkusza/skoroszytu za pomocą hasła,
 • modyfikowania poszczególnych elementów wykresu.

To szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

 • przetwarzanie danych to Twoja codzienność,
 • wykonujesz wiele obliczeń na obszernych zbiorach danych,
 • tworzysz zestawienia i raporty.

Podczas szkolenia nauczysz się:

 • przetwarzania danych z różnych źródeł, w tym z baz danych w Excel,
 • filtrowania i sortowania danych,
 • raportowania z użyciem tabel i wykresów przestawnych,
 • przygotowania prezentacji wyników analizy w PowerPoint,
 • tworzenia diagramów i schematów w Visio.

To szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

 • chcesz korzystać z elektronicznych usług publicznych,
 • chcesz online załatwiać różnego rodzaju sprawy urzędowe oraz inne,
 • chcesz używać bankowości internetowej,
 • szukasz dobrych i bezpiecznych ofert zakupów przez Internet.
 • zależy Ci na bezpieczeństwie podczas korzystania z Internetu.

Podczas szkolenia nauczysz się:

 • gdzie szukać informacji na temat usług dostępnych elektronicznie,
 • jak zrealizować przykładowe e-usługi publiczne,
 • jak elektronicznie korespondować z urzędem,
 • jak wypełniać formularze,
 • jak podpisywać i wysyłać wnioski oraz pisma do urzędów oraz innych instytucji,
 • jak zarządzać własnymi finansami i korzystać z e-bankowości,
 • jak tanio i bezpiecznie kupować w sieci.

To szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

 • chcesz poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe kwalifikacje,
 • interesuje Cię wykorzystanie różnych źródeł informacji i form edukacji za pomocą Internetu.

Podczas szkolenia nauczysz się:

 • jak wyszukać i wybrać właściwą dla siebie formę kształcenia,
 • jak uczyć się samodzielnie za pomocą e-learningu, serwisów wideo,
 • jak zdobywać informacje z różnych źródeł internetowych,
 • jak wykorzystać Internet do nauki języków obcych,
 • jak wymieniać się w sieci doświadczeniami z innymi uczącymi się,
 • jakie zasady bezpieczeństwa warto zachować korzystając z Internetu.

To szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

 • pragniesz rozwijać swoje hobby,
 • chcesz nawiązywać kontakty z osobami o wspólnych zainteresowaniach,
 • lubisz organizować sobie wolny czas z wykorzystaniem Internetu.

Podczas szkolenia nauczysz się:

 • jak wyszukać i wybrać właściwą dla siebie ofertę wydarzeń kulturalnych,
 • jak kupić bilet na interesujące Cię wydarzenie za pomocą Internetu,
 • jak zwiedzać ciekawe miejsca, nie wychodząc z domu,
 • jak wyszukiwać i publikować w sieci ciekawe informacje,
 • jak wyszukiwać strony i grupy tematyczne,
 • jak uczestniczyć w internetowej społeczności podzielającej Twoje hobby,
 • jak skuteczne i selektywnie wyszukiwać informacje w sieci.

To szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

 • chcesz wykorzystać Internet do poznawania nowych osób,
 • pragniesz korzystać z różnych kanałów komunikacji do utrzymywania stosunków towarzyskich.

Podczas szkolenia nauczysz się:

 • jak korzystać z portali społecznościowych,
 • jak kontaktować się za pomocą komunikatorów i poczty e-mail,
 • jak publikować treści w sieci,
 • jak nawiązywać relacje z osobami podzielającymi te same zainteresowania,
 • jak dbać o wizerunek i bezpieczeństwo w sieci.

To szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

 • potrzebujesz wsparcia w pozyskaniu opieki zdrowotnej przez Internet,
 • chcesz sam wyszukiwać informacje o zdrowiu i lekach.

Podczas szkolenia nauczysz się:

 • jak znaleźć w Internecie informacje o placówce medycznej i lekarzu,
 • jak zapisać się na usługę medyczną,
 • wyszukiwać informacje o lekach,
 • gdzie i jak szukać informacji na temat pierwszej pomocy,
 • jak wymieniać się informacjami na temat zdrowego trybu życia.

 

 

Chcesz zgłosić swój udział w projekcie?

 

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się w momencie wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie projektu lub dostarczenia go do punktu kontaktowego.


Wypełnij formularz zgłoszeniowy (używaj polskich znaków), kliknij w link: 

 


 

Chcesz wiedzieć więcej?

 

Napisz* do nas lub zadzwoń:

Szkolenia IT i ICT: agnieszka.czapiewska@assecods.pl, 605 901 484

Szkolenia językowe: ania@comma.edu.pl, 577 877 533

Lub zostaw swoje dane a oddzwonimy!

 

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

 

 

*Wysyłając e-mail na podany adres, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do uzyskania odpowiedzi na zadane zapytanie dotyczące projektu ”Kompleksowy program rozwoju kompetencji językowych i cyfrowych mieszkańców województwa śląskiego". Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych dostępnymi pod linkiem https://akademiatik2.eduportal.pl/odo

Formularz kontaktowy

*Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora, którym jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia. Przetwarzamy Państwa dane w celu: przygotowania odpowiedzi na wysłane przez Państwa zapytanie. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do: dostępu, sprostowania, przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://akademiatik2.eduportal.pl/odo
 

 


 

Jeszcze się wahasz? Zobacz!

 

Atrakcyjny system wynagrodzenia
Na nasze szkolenia stać każdego!

Każde szkolenie jest w 100% bezpłatne, finansowane z Unii Europejskiej.
Atrakcyjny system wynagrodzenia
Cenimy Twój czas!

Harmonogramy szkoleń będą dopasowane do potrzeb uczestników w zakresie: intensywności, dni tygodnia, preferowanych godzin i miejsc.
Atrakcyjny system wynagrodzenia
Szkolenia na terenie całego województwa śląskiego!
Nieważne gdzie mieszkasz. Nasze szkolenia możemy zorganizować w każdej miejscowości, w której zbierze się odpowiednia liczba uczestników.
Atrakcyjny system wynagrodzenia
Potwierdzamy zdobytą wiedzę!
Każdy uczestnik, po odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminu wewnętrznego, otrzyma imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i kompetencje.

 

To proste!

 

 


 

Dokumenty dla Ciebie

Z dniem 27-10-2020r. na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu rekrutacji Uczestników/-czek do projektu (dalej „Regulamin”) Projektodawca postanawia o zmianie Regulaminu w ten sposób, że:

 • postanowienie zawarte w § 3 ust. 1 lit. h Regulaminu otrzymuje brzmienie:

„h. Wypełniła formularz zgłoszeniowy na Portalu Projektu lub dostarczyła wypełniony dokument do Punktu Kontaktowego lub Biura Projektu”

 • postanowienie zawarte w § 5 ust. 10 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

„10.  Warunkiem zakwalifikowania Kandydata/-ki jako Uczestnika/-czki projektu będzie dostarczenie do Punktu Kontaktowego lub do Biura Projektu (adresy zostaną zamieszczone na Stronie Projektu) dokumentów, wymienionych w § 4 pkt 3 na minimum 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia Szkolenia, w których ma uczestniczyć Uczestnik/-czka projektu.”

 • postanowienie zawarte w § 5 ust. 24 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

„24. Od decyzji Komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania wyników rekrutacji. Odwołanie wnosi się na piśmie, bezpośrednio do Punktu kontaktowego albo Biura Projektu, lub może zostać przesłane na adres elektroniczny:

 • Szkolenia w obszarze językowym ania@comma.edu.pl
 • Szkolenia w obszarze ICT agnieszka.czapiewska@assecods.pl

Odwoławcza Komisja Rekrutacyjna rozpatruje odwołania w ciągu 3 dni roboczych od upływu terminu do składania odwołania. Decyzja Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.”

Regulamin rekrutacji - OBOWIĄZUJĄCY OD 27-10-2020.pdf (307,12 kB)

Regulamin rekrutacji - AKTUALNY DO 26-10-2020R.

Umowa uczestnictwa

Załącznik - oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekcie - POBIERZ I WYPEŁNIJ, JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY/A SZKOLENIAMI W OBSZARZE ICT

Załącznik - oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekcie - POBIERZ I WYPEŁNIJ, JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY/A SZKOLENIAMI W OBSZARZE JĘZYKOWYM

Test wstępny - język angielski

Test wstępny - język niemiecki

 


Harmonogram szkoleń

 

Harmonogram 2020

 

Dane projektu

Wysokość dofinansowania dla projektu ze środków europejskich wynosi: 3 446 388,81 zł
Okres realizacji Projektu: 2020-01-30 do 2021-12-31
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020: https://rpo.slaskie.pl/

Prezentacja o równości szans i niedyskryminacji

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji kobiet i mężczyzn, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Biuro Projektu/Punkt kontaktowy:  Biuro Projektu:

COMMA_logo.png (7,76 kB)

ADS_logotyp_małe.jpg (22,33 kB)
Comma Piotr Ujma
ul. Wolności 106  
42-244 Mstów  
Asseco Data Systems S.A.
ul. Podolska 21
81-321 Gdynia