Formularz pełny

[Formularz zgłoszeniowy do Projektu]

Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora, którym jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk. Przetwarzamy Państwa dane w celu: rekrutacji do uczestnictwa w projektach dofinansowanych ze środków UE, w szczególności w celu wstępnej weryfikacji, czy kandydaci spełniają warunki uprawniające ich do skorzystania z uczestnictwa w takich projektach. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do: dostępu, sprostowania, przenoszenia, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.assecods.pl/wp-content/uploads/Klauzula_informacyjna_rekrutacja_TIK.pdf

Jakimi tematami szkoleń jesteś zainteresowany/zainteresowana?
Poniżej możecie Państwo wybrać interesujące was szkolenia: szkolenia językowe i/lub szkolenia z obszaru IT/ICT.
W obszarze IT/ICT można wybrać tylko jedną ścieżkę (IT lub ICT).